2007 TopCoder Collegiate Challenge
TCCC07 Header Links
Today is Friday, June 23, 2017
TCCC07 Sponsored by Eli Lilly

TCCC07 Event Patron - NSA

TCCC07 Sponsored by Deutsche Bank

Qualification

Reset sorting | Page view | Full view
<< prev | next >>

Handle
Round Rating Points
Petr Bye 3871 Bye
ACRush Bye 3435 Bye
Egor Bye 3171 Bye
bmerry Bye 3169 Bye
krijgertje Bye 3108 Bye
Burunduk1 Bye 2940 Bye
msg555 Bye 2916 Bye
cyfra Bye 2894 Bye
marek.cygan Bye 2836 Bye
misof Bye 2830 Bye
vlad89 Bye 2827 Bye
gawry Bye 2792 Bye
Per Bye 2761 Bye
pdallago Bye 2758 Bye
zhuzeyuan Bye 2746 Bye
kalinov Bye 2745 Bye
Vitaliy Bye 2717 Bye
Eryx Bye 2707 Bye
dzhulgakov Bye 2702 Bye
ilyakor Bye 2702 Bye
OpenGL Bye 2697 Bye
gozman Bye 2666 Bye
darnley Bye 2661 Bye
tomekkulczynski Bye 2657 Bye
Zhukov_Dmitry Bye 2654 Bye
RAVEman Bye 2647 Bye
ctgPi Bye 2636 Bye
shell Bye 2627 Bye
Vasyl[alphacom] Bye 2611 Bye
nika Bye 2597 Bye
Psyho Bye 2589 Bye
Vedensky Bye 2588 Bye
Onufry Bye 2586 Bye
pashka Bye 2581 Bye
ploh Bye 2557 Bye
hupo001 Bye 2554 Bye
falagar Bye 2550 Bye
pparys Bye 2548 Bye
ftc Bye 2545 Bye
ktuan Bye 2533 Bye
PaulJefferys Bye 2520 Bye
Jedi_Knight Bye 2504 Bye
wojtekt Bye 2488 Bye
nya Bye 2472 Bye
fuwenjie Bye 2459 Bye
Ying Bye 2454 Bye
vahem Bye 2438 Bye
Chmel_Tolstiy Bye 2437 Bye
Jasko Bye 2435 Bye
lovro Bye 2427 Bye

<< prev | next >>
View    at a time starting with