2007 TopCoder Collegiate Challenge
TCCC07 Header Links
Today is Friday, February 12, 2016
TCCC07 Sponsored by Eli Lilly

TCCC07 Event Patron - NSA

TCCC07 Sponsored by Deutsche Bank

Qualification

Reset sorting | Page view | Full view
<< prev | next >>

Handle
Round Rating Points
Petr Bye 3652 Bye
Egor Bye 3376 Bye
ACRush Bye 3372 Bye
Burunduk1 Bye 3286 Bye
bmerry Bye 3139 Bye
dzhulgakov Bye 3059 Bye
pashka Bye 2989 Bye
krijgertje Bye 2948 Bye
Eryx Bye 2944 Bye
msg555 Bye 2916 Bye
nika Bye 2912 Bye
marek.cygan Bye 2909 Bye
cyfra Bye 2894 Bye
misof Bye 2830 Bye
tomekkulczynski Bye 2821 Bye
vlad89 Bye 2811 Bye
gawry Bye 2792 Bye
ilyakor Bye 2791 Bye
pparys Bye 2763 Bye
kalinov Bye 2762 Bye
Per Bye 2761 Bye
pdallago Bye 2758 Bye
zhuzeyuan Bye 2746 Bye
RAVEman Bye 2728 Bye
PaulJefferys Bye 2721 Bye
Vitaliy Bye 2717 Bye
OpenGL Bye 2697 Bye
darnley Bye 2681 Bye
gozman Bye 2666 Bye
Vasyl[alphacom] Bye 2665 Bye
Zhukov_Dmitry Bye 2654 Bye
ctgPi Bye 2636 Bye
shell Bye 2627 Bye
Vedensky Bye 2588 Bye
Onufry Bye 2586 Bye
lovro Bye 2580 Bye
Psyho Bye 2564 Bye
hupo001 Bye 2554 Bye
ktuan Bye 2554 Bye
falagar Bye 2550 Bye
ftc Bye 2545 Bye
ploh Bye 2534 Bye
Jedi_Knight Bye 2506 Bye
wojtekt Bye 2488 Bye
nya Bye 2472 Bye
fuwenjie Bye 2459 Bye
Ying Bye 2454 Bye
vahem Bye 2438 Bye
Jasko Bye 2435 Bye
jvpardon Bye 2424 Bye

<< prev | next >>
View    at a time starting with