JOIN
Get Time

   Round Statistics  

Division-I | Division-II
[ 000 - 899 | 900 - 1199 | 1200 - 1499 | 1500 - 2199 | 2200+ ]

Click the icon to view problem information or Room # for Room details.
  Statistics for 2017 TCO Algorithm > Round 3A > Division-I
<< previous  |  next >>
Coders Coding
Phase
+ Challenge
Phase
+ System
Test
= Point
Total
Division
Placed
Adv. Old
Rating
+ Rating
Change
= New
Rating
_aid 188.18 -213.18       0.00       -25.00 77       N 2547    -94       2453
bcip 497.38 50.00       0.00       547.38 3       N 3030    121       3151
scott_wu 203.45 100.00       0.00       303.45 4       N 3144    93       3237
-XraY- 253.16 50.00       0.00       303.16 5       N 3000    96       3096
nika 188.85 100.00       0.00       288.85 6       N 2576    139       2715
Endagorion 175.57 100.00       0.00       275.57 7       N 2985    87       3072
rng_58 224.99 50.00       0.00       274.99 8       N 3658    2       3660
chemthan 90.00 -115.00       0.00       -25.00 77       N 2210    -52       2158
uwi 172.03 -197.03       0.00       -25.00 77       N 2526    -88       2438
pashka 251.58 0.00       0.00       251.58 11       N 2681    96       2777
ShikXD 223.45 25.00       0.00       248.45 12       N 2806    73       2879
HYEA 230.35 0.00       0.00       230.35 13       N 2146    215       2361
Dlougach 90.00 -90.00       0.00       0.00 46       N 2516    -25       2491
Jacek 446.78 -227.18       0.00       219.60 15       N 2030    156       2186
bmerry 203.42 0.00       0.00       203.42 16       N 3169    6       3175
Sevenkplus 203.01 0.00       0.00       203.01 17       N 2988    40       3028
krismaz 93.01 -93.01       0.00       0.00 46       N 2286    8       2294
baklazan4247 149.92 50.00       0.00       199.92 19       N 2504    87       2591
lhic 197.98 0.00       0.00       197.98 20       N 3044    17       3061
eatmore 191.75 0.00       0.00       191.75 21       N 2825    45       2870
cki86201 180.86 0.00       0.00       180.86 22       N 2500    104       2604
Kostroma 449.49 -269.60       0.00       179.89 23       N 2351    103       2454
kraskevich 169.95 0.00       0.00       169.95 24       N 2477    83       2560
Marcin_smu 150.52 0.00       0.00       150.52 25       N 2801    31       2832
OgieKako 248.12 -100.00       0.00       148.12 26       N 2190    116       2306
niyaznigmatul 144.70 0.00       0.00       144.70 27       N 2664    43       2707
KalininN 191.22 -50.00       0.00       141.22 28       N 2771    25       2796
cafelier 90.00 50.00       0.00       140.00 29       N 2331    92       2423
Petr 155.51 -25.00       0.00       130.51 30       N 3766    -101       3665
cvcvb_lyp 131.39 -131.39       0.00       0.00 46       N 2167    17       2184
anta 123.76 0.00       0.00       123.76 32       N 3067    -20       3047
zemen 0.00 0.00       0.00       0.00 46       N 2562    -30       2532
sugim48 93.38 0.00       0.00       93.38 34       N 2614    31       2645
xudyh 90.00 0.00       0.00       90.00 35       N 3409    -75       3334
_pperm 90.00 0.00       0.00       90.00 35       N 2383    60       2443
klamathix 90.00 -25.00       0.00       65.00 37       N 1978    135       2113
DEGwer 160.56 -110.56       0.00       50.00 38       N 2657    12       2669
gs14004 468.90 -493.90       0.00       -25.00 77       N 2565    -115       2450
krijgertje 0.00 50.00       0.00       50.00 38       N 3099    -49       3050
Um_nik 173.30 -123.30       0.00       50.00 38       N 3242    -71       3171
qwerty787788 218.47 -193.47       0.00       25.00 42       N 2890    -27       2863
pieguy 372.70 -397.70       0.00       -25.00 77       N 2792    -123       2669
kmjp 232.03 -207.03       0.00       25.00 42       N 2467    30       2497
tourist 616.89 50.00       0.00       666.89 1       N 3426    127       3553
VArtem 90.00 -65.00       0.00       25.00 42       N 2693    -2       2691
PaulJefferys 198.54 -273.54       0.00       -75.00 88       N 2601    -159       2442
RRx 185.46 -185.46       0.00       0.00 46       N 2463    -19       2444
ShadoWsaZ 110.02 -110.02       0.00       0.00 46       N 2316    5       2321
tomekkulczynski 90.65 -90.65       0.00       0.00 46       N 2763    -54       2709
RAVEman 90.00 -165.00       0.00       -75.00 88       N 2558    -154       2404
<< previous  |  next >>
 Back to Top