JOIN
Get Time

   Last Match Results  

Division-I | Division-II
[ 000 - 899 | 900 - 1199 | 1200 - 1499 | 1500 - 2199 | 2200+ ]

Click the icon to view problem information or Room # for Room details.
  Statistics for Single Round Match 695 > Round 1 > Division-I
<< previous  |  next >>
Coders Coding
Phase
+ Challenge
Phase
+ System
Test
= Point
Total
Division
Placed
Adv. Old
Rating
+ Rating
Change
= New
Rating
Room 1 - Division-I
Petr 1210.16 250.00       0.00       1460.16 1       N/A 3819    30       3849
Um_nik 1248.50 50.00       0.00       1298.50 3       N/A 3001    56       3057
yosupo 1107.03 -284.67       0.00       822.36 11       N/A 2515    54       2569
-XraY- 561.21 100.00       0.00       661.21 18       N/A 2760    14       2774
kawatea 486.08 50.00       0.00       536.08 21       N/A 2398    47       2445
tanphatls987 268.34 0.00       0.00       268.34 60       N/A 1735    80       1815
Matjaz 368.90 -164.63       0.00       204.27 97       N/A 1604    66       1670
rpy3cpp 198.58 0.00       0.00       198.58 102       N/A 1475    91       1566
xwchow 140.06 0.00       0.00       140.06 137       N/A 1235    88       1323
matthew99a 618.81 -618.81       0.00       0.00 171       N/A 2934    -191       2743
xiper 210.98 0.00       -210.98       0.00 171       N/A 1777    -103       1674
Warden 90.00 -90.00       0.00       0.00 171       N/A 1707    -78       1629
_ilovelife 240.64 -240.64       0.00       0.00 171       N/A 1559    -66       1493
NatsuKagami 470.43 -470.43       0.00       0.00 171       N/A 1511    -78       1433
zhuaiballl 0.00 0.00       0.00       0.00 171       N/A 1390    -43       1347
kzyKT 213.74 -213.74       0.00       0.00 171       N/A 1315    -5       1310
togatogah 131.76 -131.76       0.00       0.00 171       N/A 1299    -5       1294
Room 2 - Division-I
rng_58 1224.29 50.00       0.00       1274.29 4       N/A 3236    45       3281
snuke 1082.52 100.00       0.00       1182.52 5       N/A 2850    58       2908
Herzu 998.73 -276.00       0.00       722.73 13       N/A 2266    95       2361
2rf 738.19 -50.00       0.00       688.19 17       N/A 2766    17       2783
kcm1700 224.16 300.00       0.00       524.16 23       N/A 2571    23       2594
Marcin_smu 1051.92 -180.95       -522.90       348.07 41       N/A 2737    -22       2715
MathCrusader 527.24 -242.12       0.00       285.12 55       N/A 1885    74       1959
anrieff 248.69 -25.00       0.00       223.69 81       N/A 1927    25       1952
joey2005 169.66 0.00       0.00       169.66 119       N/A 1837    15       1852
alei 142.35 0.00       0.00       142.35 136       N/A 1761    1       1762
George.S 150.47 -100.47       0.00       50.00 159       N/A 1735    -9       1726
Burunduk3 1228.02 -1228.02       0.00       0.00 171       N/A 2601    -164       2437
ngquochuy08 152.45 -152.45       0.00       0.00 171       N/A 1560    -96       1464
rqgao2014 515.25 -515.25       0.00       0.00 171       N/A 1473    -61       1412
JATC1024 0.00 0.00       0.00       0.00 171       N/A 1424    -65       1359
r_vikram 149.55 -149.55       0.00       0.00 171       N/A 1352    -16       1336
square1001 204.99 -204.99       0.00       0.00 171       N/A 1327    -20       1307
Room 3 - Division-I
fruwajacybyk 484.88 150.00       -285.60       349.28 40       N/A 2454    6       2460
ballon 407.99 50.00       -150.00       307.99 51       N/A 1923    65       1988
jiaqiyang 457.21 -221.91       0.00       235.30 75       N/A 2008    29       2037
Arterm 580.87 0.00       -345.72       235.15 76       N/A 2540    -24       2516
e-mon 117.36 50.00       0.00       167.36 122       N/A 1338    94       1432
himanshujaju 162.12 0.00       0.00       162.12 125       N/A 1639    38       1677
ynasu 144.36 0.00       0.00       144.36 135       N/A 1948    -21       1927
BSBandme 0.00 0.00       0.00       0.00 171       N/A 2558    -153       2405
takio 183.02 0.00       -183.02       0.00 171       N/A 1774    -101       1673
NobuMiu 410.03 -173.15       -236.88       0.00 171       N/A 1683    -73       1610
Chloe_fan 162.49 0.00       -162.49       0.00 171       N/A 1686    -89       1597
SharpC 110.55 0.00       -110.55       0.00 171       N/A 1638    -67       1571
_Ties_And_Whys_ 502.11 -502.11       0.00       0.00 171       N/A 1625    -72       1553
sophisticated1 0.00 0.00       0.00       0.00 171       N/A 1414    -29       1385
cong7411 417.96 -194.72       -223.24       0.00 171       N/A 1367    -20       1347
M.Saito 179.70 -179.70       0.00       0.00 171       N/A 1316    -7       1309
m_5airy7 0.00 0.00       0.00       0.00 171       N/A 1269    -1       1268
Ceva 251.17 -251.17       0.00       0.00 171       N/A 1232    5       1237
Room 4 - Division-I
ksun48 756.28 25.00       0.00       781.28 12       N/A 2487    80       2567
anta 519.67 0.00       0.00       519.67 24       N/A 2528    36       2564
jcvb 584.41 50.00       -302.68       331.73 47       N/A 3192    -66       3126
behzad.nouri 416.84 -120.13       0.00       296.71 52       N/A 1876    59       1935
Nano_Ape 571.55 -280.86       0.00       290.69 54       N/A 2004    57       2061
platypus179 212.56 0.00       0.00       212.56 93       N/A 1691    114       1805
torus711 193.62 0.00       0.00       193.62 104       N/A 1611    54       1665
luotuoqingshan 173.26 0.00       0.00       173.26 118       N/A 1462    124       1586
YuriHehe 130.31 0.00       0.00       130.31 139       N/A 1430    107       1537
espr1t 103.23 75.00       -103.23       75.00 156       N/A 2063    -47       2016
shanquan2 642.39 -248.86       -393.53       0.00 171       N/A 1785    -99       1686
shenjiaqi 203.05 -203.05       0.00       0.00 171       N/A 1726    -107       1619
roiti46 195.59 -195.59       0.00       0.00 171       N/A 1504    -46       1458
tanmay273 146.25 -146.25       0.00       0.00 171       N/A 1480    -46       1434
DenXX 160.11 -160.11       0.00       0.00 171       N/A 1407    -27       1380
tsyao 160.53 0.00       -160.53       0.00 171       N/A 1388    -25       1363
shiratty9 90.00 -90.00       0.00       0.00 171       N/A 1269    7       1276
bekzat_true 0.00 0.00       0.00       0.00 171       N/A 1220    14       1234
Room 5 - Division-I
izrak 995.72 0.00       -594.85       400.87 35       N/A 2691    -2       2689
liao772002 561.65 75.00       -264.49       372.16 38       N/A 1927    89       2016
nasadigital 170.57 125.00       0.00       295.57 53       N/A 1673    97       1770
Lweb 574.90 0.00       -317.81       257.09 64       N/A 1895    50       1945
akashnain 499.14 50.00       -499.14       50.00 159       N/A 2082    -53       2029
rickytheta 446.99 -250.74       -196.25       0.00 171       N/A 1790    -93       1697
ntopia 236.49 -236.49       0.00       0.00 171       N/A 1659    -81       1578
Riho.Yoshioka 119.34 0.00       -119.34       0.00 171       N/A 1716    -167       1549
RecursionSheep 483.35 -264.35       -219.00       0.00 171       N/A 1580    -74       1506
grumpy_gordon 258.59 -258.59       0.00       0.00 171       N/A 1547    -57       1490
hongjun7 136.88 -136.88       0.00       0.00 171       N/A 1447    -37       1410
cegprakash 0.00 0.00       0.00       0.00 171       N/A 1313    -6       1307
mio_h 0.00 0.00       0.00       0.00 171       N/A 1286    1       1287
kmjp 248.64 -273.64       0.00       -25.00 366       N/A 1983    -162       1821
Room 6 - Division-I
kraskevich 499.49 75.00       -224.25       350.24 39       N/A 2287    34       2321
azukun 493.24 0.00       -217.20       276.04 58       N/A 2040    29       2069
satyaki3794 259.86 0.00       0.00       259.86 62       N/A 1655    90       1745
hzt1 478.51 0.00       -256.36       222.15 83       N/A 2034    35       2069
windy7926778 588.22 0.00       -373.16       215.06 90       N/A 2091    1       2092
Hec 191.49 0.00       0.00       191.49 106       N/A 1637    49       1686
TimeMachineC 167.00 0.00       0.00       167.00 123       N/A 1219    136       1355
eugenesh 411.52 -286.52       0.00       125.00 141       N/A 1806    -10       1796
ex-surreal 211.87 -111.87       0.00       100.00 147       N/A 1336    77       1413
bohuss 113.70 75.00       -113.70       75.00 156       N/A 1679    12       1691
xuanan_nd 279.55 -279.55       0.00       0.00 171       N/A 1598    -72       1526
squee_spoon 179.55 -179.55       0.00       0.00 171       N/A 1539    -54       1485
lajiniunai 244.12 -244.12       0.00       0.00 171       N/A 1325    -12       1313
a5ua 109.15 -109.15       0.00       0.00 171       N/A 1324    -12       1312
RenSutora 0.00 0.00       0.00       0.00 171       N/A 1307    -9       1298
urbanist 0.00 0.00       0.00       0.00 171       N/A 1243    7       1250
Room 7 - Division-I
tunyash 354.71 -25.00       0.00       329.71 48       N/A 2252    21       2273
oml1111 525.83 -249.75       0.00       276.08 57       N/A 1715    101       1816
chenmark 128.67 125.00       0.00       253.67 66       N/A 1637    90       1727
liympanda 286.69 -36.69       0.00       250.00 68       N/A 2634    -41       2593
Lepton_s 649.03 -163.58       -385.45       100.00 147       N/A 1791    -4       1787
nullmineral 90.00 -25.00       0.00       65.00 158       N/A 1950    -34       1916
dany[CH] 134.63 -134.63       0.00       0.00 171       N/A 1779    -88       1691
ihaveint 393.95 -197.30       -196.65       0.00 171       N/A 1623    -136       1487
yaoshimax 251.69 -251.69       0.00       0.00 171       N/A 1479    -40       1439
tclzy 266.35 -266.35       0.00       0.00 171       N/A 1365    -18       1347
ghostmath 191.81 -191.81       0.00       0.00 171       N/A 1397    -55       1342
p-n_nepexod 0.00 0.00       0.00       0.00 171       N/A 1323    -10       1313
Tudi98 143.10 -143.10       0.00       0.00 171       N/A 1275    2       1277
geek_geek 0.00 0.00       0.00       0.00 171       N/A 1224    17       1241
maksay 589.15 -259.28       -354.87       -25.00 366       N/A 2322    -156       2166
SlavaSSU 0.00 -25.00       0.00       -25.00 366       N/A 1426    -176       1250
usefulhyun 141.04 -191.04       0.00       -50.00 379       N/A 1280    -355       925
Room 8 - Division-I
LeBron 524.91 325.00       0.00       849.91 9       N/A 2734    37       2771
wo[] 589.28 0.00       -191.35       397.93 37       N/A 2084    61       2145
LiangYaxiong 246.12 100.00       0.00       346.12 43       N/A 2283    25       2308
niyaznigmatul 288.32 50.00       0.00       338.32 45       N/A 2670    -12       2658
DEGwer 589.14 0.00       -346.44       242.70 72       N/A 2198    3       2201
131131yhx 386.98 0.00       -180.59       206.39 96       N/A 1685    110       1795
Towerlight 443.07 0.00       -253.08       189.99 108       N/A 1829    26       1855
yh_victor 186.86 -136.86       0.00       50.00 159       N/A 1859    -23       1836
Ronnoc 706.50 -706.50       0.00       0.00 171       N/A 2118    -127       1991
_VN_CSDN_ 476.83 -239.77       -237.06       0.00 171       N/A 1844    -107       1737
sahedsohel 113.99 -113.99       0.00       0.00 171       N/A 1605    -63       1542
dbalmain 495.42 -198.59       -296.83       0.00 171       N/A 1459    -39       1420
Trasier 118.11 -118.11       0.00       0.00 171       N/A 1452    -45       1407
j.golebiowski 175.53 -175.53       0.00       0.00 171       N/A 1351    -17       1334
Silphire 137.54 -137.54       0.00       0.00 171       N/A 1298    -6       1292
Carbenoid 161.14 -161.14       0.00       0.00 171       N/A 1286    -12       1274
NYur 465.39 -490.39       0.00       -25.00 366       N/A 1414    -397       1017
Room 9 - Division-I
ffao 920.59 225.00       -320.32       825.27 10       N/A 2694    46       2740
quailty 469.77 0.00       0.00       469.77 26       N/A 2088    86       2174
hogloid 496.72 50.00       -224.54       322.18 49       N/A 2643    -21       2622
boba5551 525.61 50.00       -298.63       276.98 56       N/A 1768    78       1846
ValenKof 245.88 0.00       0.00       245.88 69       N/A 1714    82       1796
mhss 223.59 0.00       0.00       223.59 82       N/A 1878    37       1915
takoshi 122.98 -22.98       0.00       100.00 147       N/A 1583    26       1609
heekyu 111.73 -25.00       0.00       86.73 155       N/A 1481    40       1521
Sumeet.Varma 418.45 -209.17       -209.28       0.00 171       N/A 2013    -115       1898
mayoko 742.73 -238.83       -503.90       0.00 171       N/A 1724    -87       1637
khatribiru 130.63 0.00       -130.63       0.00 171       N/A 1619    -65       1554
32032 90.00 0.00       -90.00       0.00 171       N/A 1586    -58       1528
dogther 136.49 -136.49       0.00       0.00 171       N/A 1597    -102       1495
SeyedParsa 184.99 -184.99       0.00       0.00 171       N/A 1460    -40       1420
kalili 110.89 -110.89       0.00       0.00 171       N/A 1446    -39       1407
saatwik27 228.87 -228.87       0.00       0.00 171       N/A 1385    -26       1359
saltcandy123 119.73 -119.73       0.00       0.00 171       N/A 1304    -1       1303
Laerte 138.64 -138.64       0.00       0.00 171       N/A 1216    16       1232
Room 10 - Division-I
ShikXD 1032.79 75.00       -219.82       887.97 7       N/A 2897    41       2938
Merkurev 987.89 -275.42       0.00       712.47 16       N/A 2912    8       2920
Meriones 191.16 275.00       0.00       466.16 27       N/A 2534    13       2547
nafis007 462.70 0.00       0.00       462.70 28       N/A 1988    92       2080
chenjiamin 271.16 0.00       0.00       271.16 59       N/A 1287    189       1476
nuip 245.56 0.00       0.00       245.56 70       N/A 1993    27       2020
dotory1158 453.71 0.00       -232.48       221.23 84       N/A 2046    11       2057
thiagocarvp 90.00 0.00       0.00       90.00 154       N/A 1606    18       1624
Bdzl 188.85 -188.85       0.00       0.00 171       N/A 1956    -135       1821
shimomire 542.67 -251.15       -291.52       0.00 171       N/A 1680    -77       1603
gasin 209.80 -209.80       0.00       0.00 171       N/A 1621    -68       1553
SaveVMK 447.43 -251.64       -195.79       0.00 171       N/A 1489    -50       1439
E869120 90.00 -90.00       0.00       0.00 171       N/A 1446    -46       1400
xwind_phoenix 147.60 -147.60       0.00       0.00 171       N/A 1389    -24       1365
abhinav92003 154.54 -154.54       0.00       0.00 171       N/A 1350    -19       1331
0o0zt 130.89 -130.89       0.00       0.00 171       N/A 1231    15       1246
MedoN11_ 0.00 0.00       0.00       0.00 171       N/A 1231    10       1241
<< previous  |  next >>
 Back to Top