2007 TopCoder Collegiate Challenge
TCCC07 Header Links
Today is Wednesday, September 2, 2015
TCCC07 Sponsored by Eli Lilly

TCCC07 Event Patron - NSA

TCCC07 Sponsored by Deutsche Bank

Qualification

Reset sorting | Page view | Full view
<< prev | next >>

Handle
Round Rating Points
Petr Bye 3652 Bye
ACRush Bye 3417 Bye
Egor Bye 3341 Bye
Burunduk1 Bye 3311 Bye
bmerry Bye 3295 Bye
dzhulgakov Bye 3168 Bye
Eryx Bye 3031 Bye
RAVEman Bye 3003 Bye
krijgertje Bye 2917 Bye
msg555 Bye 2916 Bye
marek.cygan Bye 2909 Bye
cyfra Bye 2894 Bye
pashka Bye 2855 Bye
ilyakor Bye 2854 Bye
misof Bye 2830 Bye
Vasyl[alphacom] Bye 2828 Bye
tomekkulczynski Bye 2821 Bye
pparys Bye 2812 Bye
darnley Bye 2812 Bye
nika Bye 2796 Bye
gawry Bye 2792 Bye
kalinov Bye 2762 Bye
Per Bye 2761 Bye
pdallago Bye 2758 Bye
Jedi_Knight Bye 2755 Bye
PaulJefferys Bye 2753 Bye
zhuzeyuan Bye 2746 Bye
Psyho Bye 2741 Bye
Vitaliy Bye 2717 Bye
OpenGL Bye 2697 Bye
vlad89 Bye 2683 Bye
gozman Bye 2666 Bye
Zhukov_Dmitry Bye 2654 Bye
ctgPi Bye 2636 Bye
shell Bye 2627 Bye
Vedensky Bye 2588 Bye
Onufry Bye 2586 Bye
hupo001 Bye 2554 Bye
ktuan Bye 2554 Bye
falagar Bye 2550 Bye
ftc Bye 2545 Bye
ploh Bye 2534 Bye
lovro Bye 2510 Bye
wojtekt Bye 2488 Bye
nya Bye 2472 Bye
fuwenjie Bye 2459 Bye
Ying Bye 2454 Bye
vahem Bye 2438 Bye
Jasko Bye 2435 Bye
jvpardon Bye 2424 Bye

<< prev | next >>
View    at a time starting with