2007 TopCoder Collegiate Challenge
TCCC07 Header Links
Today is Thursday, July 31, 2014
TCCC07 Sponsored by Eli Lilly

TCCC07 Event Patron - NSA

TCCC07 Sponsored by Deutsche Bank

Qualification

Reset sorting | Page view | Full view
<< prev | next >>

Handle
Round Rating Points
Petr Bye 3755 Bye
Egor Bye 3491 Bye
bmerry Bye 3361 Bye
Burunduk1 Bye 3210 Bye
ACRush Bye 3181 Bye
dzhulgakov Bye 3124 Bye
marek.cygan Bye 3012 Bye
msg555 Bye 3011 Bye
RAVEman Bye 2922 Bye
gawry Bye 2904 Bye
cyfra Bye 2894 Bye
Vasyl[alphacom] Bye 2888 Bye
Eryx Bye 2859 Bye
tomekkulczynski Bye 2841 Bye
Psyho Bye 2823 Bye
krijgertje Bye 2801 Bye
darnley Bye 2784 Bye
kalinov Bye 2762 Bye
Per Bye 2761 Bye
pdallago Bye 2758 Bye
zhuzeyuan Bye 2746 Bye
ilyakor Bye 2739 Bye
Vitaliy Bye 2735 Bye
PaulJefferys Bye 2728 Bye
pparys Bye 2714 Bye
misof Bye 2712 Bye
vlad89 Bye 2708 Bye
nika Bye 2698 Bye
OpenGL Bye 2697 Bye
Onufry Bye 2666 Bye
gozman Bye 2666 Bye
Zhukov_Dmitry Bye 2654 Bye
ctgPi Bye 2636 Bye
shell Bye 2627 Bye
Vedensky Bye 2588 Bye
Jedi_Knight Bye 2585 Bye
fuwenjie Bye 2576 Bye
pashka Bye 2573 Bye
hupo001 Bye 2554 Bye
ktuan Bye 2554 Bye
falagar Bye 2550 Bye
ftc Bye 2545 Bye
ploh Bye 2534 Bye
wojtekt Bye 2488 Bye
Smylic Bye 2481 Bye
nya Bye 2472 Bye
Ying Bye 2454 Bye
vahem Bye 2438 Bye
Jasko Bye 2435 Bye
roma Bye 2434 Bye

<< prev | next >>
View    at a time starting with