Register Now
Member Count: 627,978 - April 24, 2014  [Get Time]
| Login
statistics_w  Top Ranked Algorithm Competitors
Competitors | Schools | Countries
<< prev | next >>
Top Ranked Algorithm Competitors
Rank Handle Rating
1 Petr 3592
2 Egor 3341
3 Burunduk1 3210
4 UdH-WiNGeR 3070
5 RAD. 3035
6 niyaznigmatul 3007
7 eatmore 2969
8 Dmitry_Egorov 2952
9 kuniavski 2936
10 mikhailOK 2927
11 andrewzta 2926
12 yeputons 2923
13 Zhukov_Dmitry 2896
14 Kankuro 2894
15 SergeiRogulenko 2881
15 darnley 2881
17 Jedi_Knight 2785
18 al13n 2743
19 Gassa 2685
20 natalia 2676
21 Burunduk3 2601
22 pashka 2590
23 qwerty787788 2570
24 ilyakor 2559
25 SkidanovAlex 2557
26 VArtem 2541
27 2rf 2538
28 BurlakovNick 2536
29 Nerevar 2520
30 Baz93 2506
31 syg96 2505
32 KalininN 2503
33 Zlobober 2494
34 venco 2479
35 Stigius 2478
36 ashmelev 2468
37 kraskevich 2438
38 meshanya 2432
39 Michael_Levin 2430
40 argentony 2402
41 Ilya_MSU 2400
42 DPR-pavlin 2392
43 GlebsHP 2381
44 -XraY- 2374
45 Dembel 2371
46 Revenger 2349
47 Sammarize 2335
48 Igor_Kudryashov 2333
49 malcolm734 2303
50 TeaPot 2292
<< prev | next >>

View    at a time starting with    [ submit ]