Register Now
Member Count: 625,898 - April 16, 2014  [Get Time]
| Login
statistics_w  Top Ranked Algorithm Competitors
Competitors | Schools | Countries
<< prev | next >>
Top Ranked Algorithm Competitors
Rank Handle Rating
1 Petr 3602
2 Egor 3350
3 Burunduk1 3210
4 niyaznigmatul 3099
5 UdH-WiNGeR 3065
6 eatmore 2969
7 kuniavski 2936
8 yeputons 2928
9 mikhailOK 2927
10 andrewzta 2926
11 Kankuro 2895
12 Dmitry_Egorov 2894
13 SergeiRogulenko 2881
14 Zhukov_Dmitry 2878
15 Jedi_Knight 2790
16 darnley 2746
17 Gassa 2717
18 al13n 2681
19 natalia 2676
20 qwerty787788 2622
21 Burunduk3 2601
22 pashka 2590
23 ilyakor 2559
24 SkidanovAlex 2557
25 2rf 2555
26 BurlakovNick 2543
27 VArtem 2541
28 syg96 2505
29 KalininN 2497
30 Zlobober 2494
31 Stigius 2478
32 kraskevich 2438
33 meshanya 2432
34 Michael_Levin 2430
35 Nerevar 2423
36 argentony 2402
37 GlebsHP 2393
38 Ilya_MSU 2350
39 Revenger 2349
40 Sammarize 2335
41 Baz93 2327
42 malcolm734 2303
43 RiaDWaW 2289
44 DPR-pavlin 2284
45 MRoizner 2280
46 NALP 2279
46 Adamax 2279
48 Igor_Kudryashov 2268
49 LoRd_TaPaKaH 2263
50 -XraY- 2256
<< prev | next >>

View    at a time starting with    [ submit ]