Get Time

   Last Match Results  

Division-I | Division-II
[ 000 - 899 | 900 - 1199 | 1200 - 1499 | 1500 - 2199 | 2200+ ]

Click the icon to view problem information or Room # for Room details.
  Statistics for Single Round Match 636 > Round 1 > Division-I
<< previous  |  next >>
Coders Coding
Phase
+ Challenge
Phase
+ System
Test
= Point
Total
Division
Placed
Adv. Old
Rating
+ Rating
Change
= New
Rating
Room 1 - Division-I
pashka 584.15 0.00       0.00       584.15 11       N/A 2618    43       2661
TeaPot 477.22 0.00       0.00       477.22 21       N/A 2364    54       2418
dreamoon 461.69 -25.00       0.00       436.69 35       N/A 2889    -29       2860
gxnncrx1993 228.44 0.00       0.00       228.44 86       N/A 1755    75       1830
kybconnor 730.60 0.00       -506.46       224.14 97       N/A 2059    24       2083
wook 222.20 0.00       0.00       222.20 103       N/A 1775    54       1829
Gassa 219.52 0.00       0.00       219.52 108       N/A 2316    -19       2297
superDD 663.86 0.00       -447.30       216.56 119       N/A 2288    -31       2257
_VN_CSDN_ 205.81 0.00       0.00       205.81 144       N/A 1593    75       1668
cjoa2 184.59 0.00       0.00       184.59 209       N/A 1560    30       1590
Spacejoker 183.80 0.00       0.00       183.80 212       N/A 1751    3       1754
ifox 179.80 0.00       0.00       179.80 221       N/A 1424    49       1473
nailbrainz 176.14 0.00       0.00       176.14 227       N/A 1380    91       1471
ikbalkazar 159.37 0.00       0.00       159.37 277       N/A 1442    18       1460
kan-ki 128.84 0.00       0.00       128.84 367       N/A 1421    -26       1395
konjo 128.07 0.00       0.00       128.07 373       N/A 1302    0       1302
Reus 126.08 0.00       0.00       126.08 377       N/A 1382    -26       1356
Reza_H 117.00 0.00       0.00       117.00 396       N/A 1455    -46       1409
portal 109.64 0.00       0.00       109.64 407       N/A 1790    -107       1683
Room 2 - Division-I
tourist 1210.11 0.00       0.00       1210.11 3       N/A 3668    -4       3664
__math 444.31 0.00       0.00       444.31 30       N/A 2134    61       2195
sky58 226.58 50.00       0.00       276.58 55       N/A 2606    -18       2588
tussharsingh13 222.63 0.00       0.00       222.63 102       N/A 1627    84       1711
ichyo 221.23 0.00       0.00       221.23 104       N/A 2025    15       2040
Jarvis57 218.11 0.00       0.00       218.11 114       N/A 1686    79       1765
yubowenok 216.56 0.00       0.00       216.56 119       N/A 1980    8       1988
eha 197.49 0.00       0.00       197.49 170       N/A 1621    41       1662
Lynn_Yi 183.94 0.00       0.00       183.94 210       N/A 1915    -24       1891
licstar 183.04 0.00       0.00       183.04 213       N/A 1802    -10       1792
lawel1031 170.43 0.00       0.00       170.43 239       N/A 1275    70       1345
yinyang 165.39 0.00       0.00       165.39 253       N/A 1565    8       1573
tsukasa_diary 160.28 0.00       0.00       160.28 272       N/A 1232    55       1287
dilsonguim 100.28 50.00       0.00       150.28 296       N/A 1770    -46       1724
naagi 148.73 0.00       0.00       148.73 301       N/A 1710    -36       1674
starwand 167.44 -167.44       0.00       0.00 446       N/A 1444    -115       1329
BrianKuo 213.50 -213.50       0.00       0.00 446       N/A 1418    -132       1286
Balajiganapathi 143.95 -25.00       -143.95       -25.00 522       N/A 2132    -158       1974
Room 3 - Division-I
Endagorion 1268.28 50.00       0.00       1318.28 1       N/A 2950    116       3066
Egor 1182.57 50.00       0.00       1232.57 2       N/A 3561    22       3583
OIerRobbin 1092.28 0.00       0.00       1092.28 4       N/A 2523    102       2625
ainu7 544.11 50.00       0.00       594.11 10       N/A 2663    59       2722
qph-Jeremy 477.45 0.00       0.00       477.45 20       N/A 1876    133       2009
SuprDewd 212.74 0.00       0.00       212.74 130       N/A 1550    77       1627
tanzaku 202.61 0.00       0.00       202.61 157       N/A 1929    0       1929
roxion1377 187.33 0.00       0.00       187.33 201       N/A 1313    73       1386
rulez123 170.61 0.00       0.00       170.61 238       N/A 1757    -14       1743
diegoximenes 165.90 0.00       0.00       165.90 252       N/A 1241    71       1312
mhss2 143.44 0.00       0.00       143.44 327       N/A 1723    -51       1672
jason_yu 141.44 0.00       0.00       141.44 334       N/A 1618    -51       1567
Kuro_neko 120.83 0.00       0.00       120.83 391       N/A 1272    -14       1258
icecode21 120.77 0.00       0.00       120.77 392       N/A 1259    -9       1250
sherbinaevgeniy 109.66 0.00       0.00       109.66 406       N/A 1259    -13       1246
ybh 178.77 -178.77       0.00       0.00 446       N/A 1564    -134       1430
SCL 85.57 -85.57       0.00       0.00 446       N/A 1296    -80       1216
last_one 210.74 -210.74       0.00       0.00 446       N/A 1218    -88       1130
Room 4 - Division-I
chokudai 506.15 0.00       0.00       506.15 17       N/A 2463    61       2524
miketc 417.01 0.00       0.00       417.01 46       N/A 2021    65       2086
uwi 586.06 0.00       -237.82       348.24 53       N/A 2491    -8       2483
kuangbin 199.02 75.00       0.00       274.02 56       N/A 1869    91       1960
Baz93 237.76 0.00       0.00       237.76 65       N/A 2834    -35       2799
binhminh410 230.59 0.00       0.00       230.59 79       N/A 1880    62       1942
zxqfl 225.55 0.00       0.00       225.55 92       N/A 2222    10       2232
dragoon 225.24 0.00       0.00       225.24 93       N/A 1926    46       1972
posaggen 445.15 -224.24       0.00       220.91 105       N/A 1901    56       1957
FJYsmall 201.29 0.00       0.00       201.29 161       N/A 1286    120       1406
Skeas 676.18 -25.00       -450.83       200.35 162       N/A 1923    -4       1919
Dutzul 188.22 0.00       0.00       188.22 198       N/A 1611    28       1639
MaxitG 143.94 0.00       0.00       143.94 325       N/A 1447    -7       1440
UtopianGorilla 132.85 0.00       0.00       132.85 357       N/A 1449    -25       1424
sotas 372.03 50.00       -372.03       50.00 440       N/A 1426    -92       1334
arkanath 197.73 -197.73       0.00       0.00 446       N/A 1240    -70       1170
zhanyl 219.28 -244.28       0.00       -25.00 522       N/A 1805    -167       1638
Room 5 - Division-I
subscriber 1071.66 0.00       0.00       1071.66 5       N/A 2344    114       2458
Petr 1145.01 125.00       -457.23       812.78 6       N/A 3746    -36       3710
liympanda 1001.98 -552.57       0.00       449.41 25       N/A 2730    2       2732
IH19980412 442.03 0.00       0.00       442.03 32       N/A 2156    64       2220
hama_du 223.49 0.00       0.00       223.49 99       N/A 1758    58       1816
AMashrabov 620.24 0.00       -400.98       219.26 110       N/A 1793    53       1846
Flandre_Scarlet 175.17 0.00       0.00       175.17 230       N/A 2034    -46       1988
MathCrusader 789.12 -625.91       0.00       163.21 262       N/A 1361    53       1414
Fantasy-zwj 375.39 -215.84       0.00       159.55 276       N/A 1285    61       1346
mateusmoury 151.31 0.00       0.00       151.31 291       N/A 1310    39       1349
evan_sust 142.31 0.00       0.00       142.31 333       N/A 1237    31       1268
machy 106.11 0.00       0.00       106.11 410       N/A 1566    -74       1492
ground256 97.45 0.00       0.00       97.45 425       N/A 1256    -21       1235
hirokazu 112.04 -25.00       0.00       87.04 432       N/A 1269    -35       1234
gpoeta 123.00 0.00       -123.00       0.00 446       N/A 1643    -144       1499
nuip 141.63 0.00       -141.63       0.00 446       N/A 1615    -142       1473
openxxx 0.00 0.00       0.00       0.00 446       N/A 1606    -147       1459
gskhirtladze 168.87 0.00       -168.87       0.00 446       N/A 1589    -146       1443
DFridman 0.00 0.00       0.00       0.00 446       N/A 1333    -156       1177
Room 6 - Division-I
BSBandme 467.60 0.00       0.00       467.60 22       N/A 2027    104       2131
OgieKako 442.47 0.00       0.00       442.47 31       N/A 2416    28       2444
zemen 441.37 0.00       0.00       441.37 33       N/A 2223    65       2288
Gera1d 429.14 0.00       0.00       429.14 40       N/A 2313    44       2357
m.sabouri 729.05 0.00       -509.68       219.37 109       N/A 2151    1       2152
rares.buhai 393.30 -177.46       0.00       215.84 122       N/A 2426    -44       2382
azneye 206.19 0.00       0.00       206.19 143       N/A 1967    11       1978
xiaodao 613.74 -25.00       -383.65       205.09 147       N/A 2288    -31       2257
GeKa 203.60 0.00       0.00       203.60 152       N/A 1849    15       1864
ryunosuke429 189.49 0.00       0.00       189.49 195       N/A 1627    31       1658
Bobgy 204.74 -25.00       0.00       179.74 222       N/A 2068    -51       2017
torimal 159.79 0.00       0.00       159.79 274       N/A 1669    -20       1649
JOmegaCV 138.60 0.00       0.00       138.60 341       N/A 1804    -78       1726
aiccha 137.79 0.00       0.00       137.79 344       N/A 1252    29       1281
vator 153.43 -25.00       0.00       128.43 370       N/A 1232    0       1232
anuj95 125.91 0.00       0.00       125.91 378       N/A 1339    -17       1322
tjandra 123.41 0.00       0.00       123.41 386       N/A 1293    -8       1285
bahosain889 106.31 75.00       -106.31       75.00 437       N/A 1205    -34       1171
dwoolley3 83.12 -83.12       0.00       0.00 446       N/A 1310    -81       1229
Room 7 - Division-I
dojiboy9 423.27 100.00       0.00       523.27 13       N/A 1685    170       1855
manman17 242.59 0.00       0.00       242.59 62       N/A 1300    241       1541
kmjp 237.65 0.00       0.00       237.65 66       N/A 1961    52       2013
alex.velea 717.94 -502.76       0.00       215.18 123       N/A 1910    44       1954
EmK 208.52 0.00       0.00       208.52 140       N/A 2220    -37       2183
nikollson 195.15 0.00       0.00       195.15 180       N/A 1467    60       1527
zetamoo 180.35 0.00       0.00       180.35 219       N/A 1594    22       1616
inuhir0shi 175.06 0.00       0.00       175.06 231       N/A 1463    36       1499
wwwsealss 168.68 0.00       0.00       168.68 245       N/A 1353    53       1406
yaoshimax 156.46 0.00       0.00       156.46 281       N/A 1522    2       1524
ruoxixuejie 154.72 0.00       0.00       154.72 283       N/A 1293    37       1330
skrzypl1 150.76 0.00       0.00       150.76 294       N/A 1622    -19       1603
dohatsutsu 137.90 0.00       0.00       137.90 343       N/A 1489    -39       1450
forthright48 649.18 -471.43       -177.75       0.00 446       N/A 1513    -154       1359
suchir 0.00 0.00       0.00       0.00 446       N/A 1274    -175       1099
sanyam5 105.54 -130.54       0.00       -25.00 522       N/A 1644    -215       1429
mongsiry013 92.28 -117.28       0.00       -25.00 522       N/A 1425    -247       1178
Room 8 - Division-I
iceiceice 462.60 0.00       0.00       462.60 23       N/A 1933    162       2095
danch0 467.07 -50.00       0.00       417.07 45       N/A 2396    15       2411
thocev5 184.36 50.00       0.00       234.36 69       N/A 1995    51       2046
For_The_Dream 799.71 0.00       -573.27       226.44 90       N/A 1932    47       1979
Ming.Shen 219.71 0.00       0.00       219.71 106       N/A 1978    27       2005
takapt 219.13 0.00       0.00       219.13 111       N/A 2071    -4       2067
return_lost 214.92 0.00       0.00       214.92 125       N/A 1678    58       1736
HellKitsune 205.16 0.00       0.00       205.16 146       N/A 2012    4       2016
azukun 203.27 0.00       0.00       203.27 153       N/A 1831    16       1847
sugim48 196.04 0.00       0.00       196.04 177       N/A 1864    -3       1861
TNCTnyama 169.94 0.00       0.00       169.94 241       N/A 1311    65       1376
white.hat 146.29 0.00       0.00       146.29 313       N/A 1352    18       1370
vlyubin 134.33 0.00       0.00       134.33 352       N/A 1790    -73       1717
bhadra 111.82 0.00       0.00       111.82 402       N/A 1447    -49       1398
AnuarTB 99.74 0.00       0.00       99.74 421       N/A 1208    -41       1167
drazil1234 232.98 -232.98       0.00       0.00 446       N/A 1693    -160       1533
marshmallow 0.00 -25.00       0.00       -25.00 522       N/A 1214    -211       1003
Room 9 - Division-I
npflueger 431.41 0.00       -195.28       236.13 67       N/A 1845    97       1942
Schullz 204.38 0.00       0.00       204.38 150       N/A 1652    48       1700
DreamyTC 202.97 0.00       0.00       202.97 156       N/A 1864    15       1879
wanbo 201.95 0.00       0.00       201.95 159       N/A 1892    -2       1890
edorundo 193.59 0.00       0.00       193.59 187       N/A 1933    -23       1910
this_isssssyy 625.36 -25.00       -414.22       186.14 203       N/A 2192    -41       2151
wwt15 206.61 -25.00       0.00       181.61 215       N/A 1261    129       1390
trpkt1001 177.49 0.00       0.00       177.49 224       N/A 1322    69       1391
holomorph 146.79 0.00       0.00       146.79 310       N/A 1341    22       1363
xwchow 113.22 0.00       0.00       113.22 400       N/A 1421    -89       1332
amanjain110893 111.78 0.00       0.00       111.78 403       N/A 1353    -37       1316
ynasu 169.11 25.00       -169.11       25.00 442       N/A 2017    -146       1871
Lepton_s 177.77 0.00       -177.77       0.00 446       N/A 1684    -152       1532
cchao 209.19 -209.19       0.00       0.00 446       N/A 1681    -233       1448
hy162 0.00 0.00       0.00       0.00 446       N/A 1537    -266       1271
reew4492 160.70 0.00       -160.70       0.00 446       N/A 1348    -132       1216
Room 10 - Division-I
SamanSami 412.96 0.00       0.00       412.96 49       N/A 1963    77       2040
Aksenov239 405.53 0.00       0.00       405.53 51       N/A 1981    73       2054
vlad89 234.27 0.00       0.00       234.27 70       N/A 2405    4       2409
logicmachine 234.20 0.00       0.00       234.20 71       N/A 2567    -30       2537
Nerevar 233.88 0.00       0.00       233.88 75       N/A 2218    14       2232
fiver 199.78 0.00       0.00       199.78 163       N/A 1452    71       1523
arosh 185.07 0.00       0.00       185.07 207       N/A 1468    47       1515
danbanica 169.92 0.00       0.00       169.92 242       N/A 1742    -16       1726
ash1794 144.88 0.00       0.00       144.88 319       N/A 1560    -21       1539
liyilong 136.50 0.00       0.00       136.50 347       N/A 1256    26       1282
sandeepmohanty 131.58 0.00       0.00       131.58 362       N/A 1275    11       1286
hotpepsi 104.40 0.00       0.00       104.40 413       N/A 1649    -85       1564
mayank_natani 92.93 0.00       0.00       92.93 428       N/A 1253    -28       1225
thebomb556 0.00 25.00       0.00       25.00 442       N/A 1340    -57       1283
_primenumber 203.83 0.00       -203.83       0.00 446       N/A 1397    -115       1282
targetred 0.00 0.00       0.00       0.00 446       N/A 1471    -199       1272
sndtkrh 123.52 0.00       -123.52       0.00 446       N/A 1344    -95       1249
kzyKT 91.03 -91.03       0.00       0.00 446       N/A 1233    -83       1150
Retroman 0.00 0.00       0.00       0.00 446       N/A 1224    -76       1148
<< previous  |  next >>
 Back to Top