Get Time

   Last Match Results  

Division-I | Division-II
[ 000 - 899 | 900 - 1199 | 1200 - 1499 | 1500 - 2199 | 2200+ ]

Click the icon to view problem information or Room # for Room details.
  Statistics for Single Round Match 663 > Round 1 > Division-I
<< previous  |  next >>
Coders Coding
Phase
+ Challenge
Phase
+ System
Test
= Point
Total
Division
Placed
Adv. Old
Rating
+ Rating
Change
= New
Rating
Room 1 - Division-I
Arterm 683.23 0.00       0.00       683.23 3       N/A 2344    143       2487
yeputons 754.27 -332.66       0.00       421.61 26       N/A 3135    -43       3092
buko 249.00 0.00       0.00       249.00 89       N/A 2104    4       2108
ikbalkazar 198.69 50.00       0.00       248.69 91       N/A 1699    75       1774
Herzu 247.96 0.00       0.00       247.96 96       N/A 1409    138       1547
noxe 222.53 0.00       0.00       222.53 138       N/A 1491    78       1569
natsugiri 217.33 0.00       0.00       217.33 149       N/A 2330    -60       2270
danch0 203.97 0.00       0.00       203.97 178       N/A 2487    -93       2394
sahedsohel 179.13 0.00       0.00       179.13 226       N/A 1311    53       1364
Shulik 178.03 0.00       0.00       178.03 229       N/A 1749    -30       1719
plcpunk 152.80 0.00       0.00       152.80 274       N/A 1267    47       1314
junior123 136.05 0.00       0.00       136.05 304       N/A 1338    9       1347
takise 125.67 0.00       0.00       125.67 316       N/A 1362    -4       1358
zhazhalee 198.46 -123.46       0.00       75.00 332       N/A 1432    -31       1401
2rf 1145.41 -1095.41       0.00       50.00 335       N/A 2632    -154       2478
laoriu 227.16 -227.16       0.00       0.00 346       N/A 1821    -145       1676
moinul.shaon 0.00 0.00       0.00       0.00 346       N/A 1505    -98       1407
islands 430.56 -455.56       0.00       -25.00 453       N/A 1289    -165       1124
Room 2 - Division-I
LeBron 511.86 0.00       0.00       511.86 16       N/A 2460    52       2512
AcOnFingers 377.65 0.00       0.00       377.65 30       N/A 1724    149       1873
kennethsnow 267.97 50.00       0.00       317.97 37       N/A 2204    48       2252
Spe 260.23 50.00       0.00       310.23 38       N/A 1914    130       2044
fhlasek 507.74 -221.11       0.00       286.63 43       N/A 2459    2       2461
forest 267.81 0.00       0.00       267.81 64       N/A 2047    47       2094
Sharph 481.27 0.00       -231.17       250.10 84       N/A 1853    82       1935
wzyahymyy 236.30 0.00       0.00       236.30 115       N/A 1384    137       1521
shivar31 194.55 0.00       0.00       194.55 197       N/A 1470    63       1533
T1024 190.11 0.00       0.00       190.11 208       N/A 1601    16       1617
kmjp 724.85 -300.00       -245.98       178.87 227       N/A 2057    -61       1996
soupe 159.56 0.00       0.00       159.56 261       N/A 1274    50       1324
saurav_shekhar 121.17 0.00       0.00       121.17 318       N/A 1281    17       1298
fiver 186.61 50.00       -186.61       50.00 335       N/A 1534    -50       1484
vishwacs111 157.04 -107.04       0.00       50.00 335       N/A 1343    -17       1326
ASHISH121 162.64 0.00       -162.64       0.00 346       N/A 1398    -85       1313
vanche 171.11 0.00       -171.11       0.00 346       N/A 1359    -64       1295
1101 128.13 -128.13       0.00       0.00 346       N/A 1308    -53       1255
Room 3 - Division-I
-XraY- 500.95 0.00       0.00       500.95 18       N/A 2486    48       2534
R_R_ 430.73 0.00       0.00       430.73 25       N/A 2237    61       2298
izban 359.33 50.00       0.00       409.33 27       N/A 2249    69       2318
EmK 514.15 25.00       -233.37       305.78 40       N/A 2300    34       2334
mayoko 248.98 0.00       0.00       248.98 90       N/A 1542    100       1642
dj3500 235.69 0.00       0.00       235.69 116       N/A 2375    -45       2330
sas4eka 229.17 0.00       0.00       229.17 131       N/A 1780    34       1814
binhminh410 389.01 -173.22       0.00       215.79 155       N/A 1856    2       1858
ynasu 195.23 0.00       0.00       195.23 196       N/A 1915    -17       1898
hotpepsi 141.52 50.00       0.00       191.52 205       N/A 1292    70       1362
hirokazu 149.59 25.00       0.00       174.59 235       N/A 1414    31       1445
piroz 137.23 0.00       0.00       137.23 301       N/A 1798    -66       1732
gsahil 141.22 -141.22       0.00       0.00 346       N/A 1517    -112       1405
ahmad_mamdouh 131.52 0.00       -131.52       0.00 346       N/A 1460    -83       1377
Whalanator 196.12 -196.12       0.00       0.00 346       N/A 1309    -95       1214
tsyao 151.91 0.00       -151.91       0.00 346       N/A 1227    -65       1162
ziad.mohamed 192.49 -267.49       0.00       -75.00 466       N/A 1358    -167       1191
Room 4 - Division-I
Petr 671.13 25.00       0.00       696.13 2       N/A 3641    6       3647
ShikXD 577.69 0.00       0.00       577.69 8       N/A 2546    68       2614
Kostya_by 502.71 0.00       0.00       502.71 17       N/A 1963    149       2112
sky58 279.12 0.00       0.00       279.12 48       N/A 2912    -45       2867
SergeyWeiss 254.64 0.00       0.00       254.64 78       N/A 2034    27       2061
takapt 202.65 50.00       0.00       252.65 79       N/A 2015    25       2040
twds 231.75 0.00       0.00       231.75 122       N/A 1390    99       1489
Gassa 237.02 -25.00       0.00       212.02 164       N/A 2319    -62       2257
Bistrigova_A 200.53 0.00       0.00       200.53 186       N/A 1435    66       1501
Ramtararam 211.55 -25.00       0.00       186.55 214       N/A 1851    -23       1828
tomas.kulich 148.66 0.00       0.00       148.66 279       N/A 1281    37       1318
bfs 142.45 0.00       0.00       142.45 290       N/A 1387    7       1394
ahmed_aly 90.00 50.00       0.00       140.00 293       N/A 2060    -90       1970
logickaiser 232.66 -232.66       0.00       0.00 346       N/A 1376    -70       1306
joudzouzou 155.22 -155.22       0.00       0.00 346       N/A 1328    -62       1266
tanao 167.05 -167.05       0.00       0.00 346       N/A 1224    -37       1187
Room 5 - Division-I
Marcin_smu 424.74 50.00       -165.00       309.74 39       N/A 2730    -22       2708
Meriones 278.95 0.00       0.00       278.95 49       N/A 2709    -31       2678
Blue.Mary 277.74 0.00       0.00       277.74 52       N/A 2522    -4       2518
PugachAG 247.27 0.00       0.00       247.27 98       N/A 1530    97       1627
m.raszyk 457.36 -236.31       0.00       221.05 141       N/A 1572    60       1632
SanSiroWaltz 220.89 0.00       0.00       220.89 142       N/A 1769    29       1798
Mikester95 219.37 0.00       0.00       219.37 144       N/A 1793    17       1810
ZeTILoVNIK 215.06 0.00       0.00       215.06 157       N/A 1305    87       1392
cebrusfs 208.71 0.00       0.00       208.71 171       N/A 1757    15       1772
naagi 201.64 0.00       0.00       201.64 183       N/A 1629    20       1649
yaegashi 161.93 0.00       0.00       161.93 258       N/A 1476    7       1483
narcis_vs 156.41 0.00       0.00       156.41 268       N/A 1270    44       1314
ruclion 140.77 0.00       0.00       140.77 292       N/A 1353    17       1370
Kvark161 258.47 0.00       -258.47       0.00 346       N/A 1815    -145       1670
kohei0418 149.20 0.00       -149.20       0.00 346       N/A 1315    -55       1260
xwind_phoenix 112.08 0.00       -112.08       0.00 346       N/A 1268    -44       1224
dergach 0.00 -25.00       0.00       -25.00 453       N/A 1787    -173       1614
Reus 174.73 -25.00       -174.73       -25.00 453       N/A 1414    -180       1234
Room 6 - Division-I
yurilover172 292.13 0.00       0.00       292.13 41       N/A 1635    170       1805
Rizvanov_de_xXx 468.33 0.00       -191.64       276.69 53       N/A 2374    11       2385
fushar 248.69 0.00       0.00       248.69 91       N/A 1626    80       1706
Masa-Y 243.20 0.00       0.00       243.20 106       N/A 1299    126       1425
Eragon77 235.06 0.00       0.00       235.06 117       N/A 1338    195       1533
Darsein 219.15 0.00       0.00       219.15 145       N/A 1970    -15       1955
Swistakk 212.56 0.00       0.00       212.56 162       N/A 2319    -47       2272
ridowan007 259.87 -50.00       0.00       209.87 167       N/A 1624    33       1657
Lepton_s 174.55 25.00       0.00       199.55 189       N/A 1991    -26       1965
Jorik1996 182.17 0.00       0.00       182.17 218       N/A 1413    61       1474
npflueger 430.30 0.00       -255.45       174.85 234       N/A 2064    -80       1984
xiaodao 127.11 0.00       0.00       127.11 315       N/A 2042    -96       1946
rabbit_TR 226.54 0.00       -226.54       0.00 346       N/A 1487    -90       1397
x.xxxxxxxx 228.59 -228.59       0.00       0.00 346       N/A 1233    -37       1196
Room 7 - Division-I
Seyaua 251.66 0.00       0.00       251.66 82       N/A 2430    -9       2421
yukim 237.25 0.00       0.00       237.25 113       N/A 2028    -1       2027
sokokaleb 467.81 0.00       -257.96       209.85 168       N/A 1922    -11       1911
amano_honmono 196.30 0.00       0.00       196.30 194       N/A 1276    101       1377
tanphatls987 179.56 0.00       0.00       179.56 225       N/A 1714    -18       1696
kiran9k9 176.72 0.00       0.00       176.72 233       N/A 1205    80       1285
RoniSdS 171.02 0.00       0.00       171.02 241       N/A 1330    49       1379
ashishla 166.93 0.00       0.00       166.93 248       N/A 1832    -43       1789
navic 150.97 0.00       0.00       150.97 276       N/A 1314    30       1344
Atlantis67 149.19 0.00       0.00       149.19 278       N/A 1574    -23       1551
Sumeet.Varma 147.81 0.00       0.00       147.81 280       N/A 1525    -17       1508
c_loud26 145.78 0.00       0.00       145.78 283       N/A 1850    -65       1785
skrzypl1 139.24 0.00       0.00       139.24 298       N/A 1498    -20       1478
UESTC_elfness 97.29 0.00       0.00       97.29 327       N/A 2447    -159       2288
aswmtjdsj 151.03 25.00       -151.03       25.00 341       N/A 1451    -39       1412
behzad.nouri 145.58 0.00       -145.58       0.00 346       N/A 1727    -132       1595
jlr.terceiro 0.00 0.00       0.00       0.00 346       N/A 1377    -70       1307
fine_plain 161.19 -161.19       0.00       0.00 346       N/A 1319    -66       1253
eomole12 121.45 -50.00       -121.45       -50.00 464       N/A 1485    -166       1319
Room 8 - Division-I
sdya 580.79 50.00       0.00       630.79 7       N/A 2896    46       2942
Egor 506.36 50.00       0.00       556.36 11       N/A 3316    -21       3295
Merkurev 538.98 0.00       0.00       538.98 12       N/A 2478    68       2546
azneye 513.04 0.00       0.00       513.04 15       N/A 1958    129       2087
poopi 248.03 75.00       0.00       323.03 33       N/A 2132    68       2200
ft.azadi 250.88 0.00       0.00       250.88 83       N/A 1796    60       1856
zerokugi 248.62 0.00       0.00       248.62 94       N/A 2279    2       2281
lhic 242.70 0.00       0.00       242.70 110       N/A 1917    27       1944
bochet 233.57 0.00       0.00       233.57 119       N/A 1344    158       1502
xumpei 228.82 0.00       0.00       228.82 132       N/A 1374    111       1485
Witaliy 447.67 -223.30       0.00       224.37 137       N/A 2175    -32       2143
Sokolov 217.92 0.00       0.00       217.92 146       N/A 1361    92       1453
logicmachine 210.72 0.00       0.00       210.72 165       N/A 2126    -39       2087
takatm 187.98 0.00       0.00       187.98 211       N/A 1343    61       1404
liuyubobobo 163.46 0.00       0.00       163.46 256       N/A 1397    24       1421
MottoX 157.67 0.00       0.00       157.67 266       N/A 1340    29       1369
MHR1 236.18 -236.18       0.00       0.00 346       N/A 1929    -191       1738
ballon 536.09 -611.09       0.00       -75.00 466       N/A 2212    -168       2044
Room 9 - Division-I
W4yneb0t 522.81 0.00       0.00       522.81 14       N/A 2596    63       2659
cafelier 274.95 0.00       0.00       274.95 54       N/A 2258    13       2271
cephian 210.23 50.00       0.00       260.23 70       N/A 1387    243       1630
hasi 204.96 50.00       0.00       254.96 77       N/A 1880    48       1928
yaoshimax 198.63 50.00       0.00       248.63 93       N/A 1684    69       1753
phi16 230.41 0.00       0.00       230.41 129       N/A 1273    117       1390
Roma1995 271.85 -50.00       0.00       221.85 139       N/A 1820    20       1840
SuprDewd 215.36 0.00       0.00       215.36 156       N/A 1846    9       1855
pkwv 214.38 0.00       0.00       214.38 158       N/A 1489    68       1557
shimomire 202.08 0.00       0.00       202.08 182       N/A 1856    -17       1839
zhyang 180.18 0.00       0.00       180.18 222       N/A 1877    -43       1834
rantd 128.35 0.00       0.00       128.35 313       N/A 1592    -46       1546
rumman_sust 90.00 0.00       0.00       90.00 328       N/A 1318    -3       1315
torus711 219.52 0.00       -219.52       0.00 346       N/A 1501    -89       1412
Sasha1987 187.04 -187.04       0.00       0.00 346       N/A 1492    -98       1394
elfus 0.00 0.00       0.00       0.00 346       N/A 1421    -80       1341
javaiscool 0.00 0.00       0.00       0.00 346       N/A 1407    -79       1328
stefanzzz 171.81 -171.81       0.00       0.00 346       N/A 1504    -190       1314
st0rm23 144.86 -144.86       0.00       0.00 346       N/A 1261    -105       1156
Room 10 - Division-I
Fdg 603.47 50.00       0.00       653.47 5       N/A 2275    117       2392
Zero_sharp 475.73 -25.00       0.00       450.73 24       N/A 2593    20       2613
HellKitsune 487.23 -165.43       0.00       321.80 34       N/A 2139    62       2201
xorfire 473.62 -154.38       0.00       319.24 36       N/A 1885    103       1988
Ra16bit 249.79 0.00       0.00       249.79 85       N/A 2581    -40       2541
chenmark 447.91 -217.46       0.00       230.45 128       N/A 1895    9       1904
PaLy 220.20 0.00       0.00       220.20 143       N/A 1446    75       1521
Ksjuchi 178.43 0.00       0.00       178.43 228       N/A 1690    -16       1674
Laakeri 173.22 0.00       0.00       173.22 238       N/A 1767    -30       1737
JDB123 169.42 0.00       0.00       169.42 245       N/A 1711    -50       1661
Hillboy 162.66 0.00       0.00       162.66 257       N/A 1949    -66       1883
AlexZabashta 154.65 0.00       0.00       154.65 271       N/A 1457    3       1460
anuj95 113.58 50.00       -113.58       50.00 335       N/A 1252    1       1253
Yermakov 204.10 0.00       -204.10       0.00 346       N/A 1474    -122       1352
zentorwie 203.39 0.00       -203.39       0.00 346       N/A 1392    -73       1319
Schurrle 0.00 0.00       0.00       0.00 346       N/A 1245    -100       1145
dragonslayer95 100.79 -125.79       0.00       -25.00 453       N/A 1343    -223       1120
<< previous  |  next >>
 Back to Top